Ως Μέλος της Ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε επιστροφή του παραγγελθέντος προϊόντος σύμφωνα με την Πολιτική και Διαδικασία Επιστροφών της Ιστοσελίδας.

Προϊόντα που δεν επιστρέφονται

Για λόγους υγιεινής δεν επιστρέφονται (εκτός εάν είναι ελαττωματικά) τα εξής προϊόντα:

α) Εσώρουχα

β) Μαγιό

γ) Καλλυντικά

δ) Κάλτσες/Καλσόν

ε) Κοσμήματα

στ)Γυαλιά Ηλίου

Προϊόντα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά, ετικέτες και καρτελάκια του προμηθευτή/ κατασκευαστή

Κάθε προϊόν που στην Ιστοσελίδα έχει την ένδειξη «μη επιστρεφόμενο»

Προϊόντα ομορφιάς, όπως αρώματα και προϊόντα περιποίησης αν έχει καταστραφεί ή φθαρεί η συσκευασία ή το εξωτερικό τους πλαστικό κάλυμμα/μεμβράνη.

Συνθήκες Επιστροφής

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν:

α) αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους συσκευασία – κουτί και σελοφάν – και σε άριστη κατάσταση

β) με όλες τις ετικέτες επάνω

γ) στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα, σφραγισμένα και χωρίς καμία φθορά

Σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να είναι μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα, και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το προϊόν.

Η επιστροφή γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 με την εξής διαδικασία: πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας με έγγραφη κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: info@getall.gr του αιτήματός του προς την Εταιρία και να ολοκληρωθεί μέσα σε 7 ημέρες από την έγκριση για αποστολή των επιστρεφόμενων προϊόντων δηλαδή συνολικά σε διάστημα δέκα τεσσάρων (14) ημερών.

Κόστος Επιστροφής & Επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική καρτα

Για ελαττωματικά ή προϊόντα τα οποία διαφέρουν από αυτά που παραγγείλατε, η επιστροφή θα γίνεται δωρεάν και θα σας επιστρέψουμε και τα αρχικά έξοδα αποστολής (εφόσον είχαν χρεωθεί).

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα αποστέλλετε το προϊόν προς εξέταση και αν κριθεί ελαττωματικό θα λάβετε την αξία των ειδών που επιστρέψατε και τα έξοδα αποστολής που χρεωθήκατε για να μας το επιστρέψετε για να το ελέγξουμε.

Αντικατάσταση Προϊόντων

To www.getall.gr θα μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο προϊόν μόνο σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή του.

Δεν δεσμευόμαστε για την αντικατάσταση διότι τα αποθέματα για κάθε προϊόν είναι πολύ περιορισμένα και δεν θα είναι πάντα δυνατή η αντικατάσταση με ίδιο ή διαφορετικό προϊόν.

Επιστροφή προϊόντων και εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ) και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή.

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής (άρθρ. 4, παρ. 10 Ν. 2251/1994). Ο καταναλωτής που επιθυμεί να υπαναχωρήσει ασκεί το δικαίωμά του αυτό, κοινοποιώντας στο www.getall.gr το γεγονός αυτό εγγράφως. Είναι προτιμότερο για τη δική σας κατοχύρωση από το να γίνει το αίτημα απλώς τηλεφωνικά. Προς διευκόλυνσή σας συνίσταται να αποστέλλετε έγγραφο υπαναχώρησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σε κάθε άλλη περίπτωση, προβλέπεται και ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα (Π.Δ. 456/1984) και ασκείται νόμιμα από τον αγοραστή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 535 ΑΚ, οι οποίες είναι οι εξής:

1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή, 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση, 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση υπαναχώρησης ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον καταναλωτή, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες που αναλυτικά αναφέρονται σε συγκεκριμένα πεδία της ιστοσελίδας.

Παράλληλα με το δικαίωμα υπαναχώρησης ο καταναλωτής μπορεί να εναλλακτικά να απαιτήσει τη διόρθωση ή αντικατάσταση των προϊόντων για τους λόγους που εκτέθηκαν ως άνω (αρθρ. 535 ΑΚ), εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, το www.getall.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την υπαναχώρηση, διόρθωση ή αντικατάσταση.

Εφόσον τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής, εφόσον υπαναχώρησε από την πώληση και δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος θα λάβει εντός νομίμου προθεσμίας το καταβληθέν ποσό, είτε αυτοπροσώπως στην εταιρεία μας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του που διατηρεί αποκλειστικά σε μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών . Αντίστοιχα σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί την αντικατάστασή του θα λάβει μέσω email εκπτωτικό κωδικό κουπονιού ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, με το οποίο μπορεί να προβεί σε νέα παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστρέφει.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 30 ημερολογιακών ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο τηλ. 2310 – 953200 & 2310 – 953202 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@getall.gr για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Διαδικασία & Τρόποι Επιστροφής προϊόντων

Στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη: (Καπετάν Άγρα 5 – Τριανδρία )

Μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρεία μας όπου το προσωπικό μας θα ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος και θα σας εξυπηρετήσει. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση του προϊόντος ή αλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο, συστήνεται να επικοινωνήσετε προηγουμένως με το κατάστημα μας, ώστε να επιβεβαιώσετε την διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.

Αποστολή προϊόντος:

Μπορείτε να μας αποστείλετε το προϊόν ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Πριν συσκευάσετε και στείλετε σε εμάς το προιόν παρακαλούμε όπως μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες – λήψεις ( 2 με 3 ) ανάλογα με την έκταση της ζημιάς και το προιόν για να αντιληφθούμε το μέγεθος της βλάβης ή του ελαττώματος αλλά και την κατάσταση της συσκευασίας μέσα στην οποία θα πρέπει να επιστραφεί το ελαττωματικό είδος.

Καλό είναι οι φωτογραφίες να είναι κοντινής λήψης για να φαίνεται ξεκάθαρα η έκταση της ζημιάς και για να μπορούμε εύκολα να εγκρίνουμε το αίτημα σας χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές κωλυσυεργίες.

Συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε ένα έγγραφο στο οποίο μας γνωστοποιείτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή, ή το νέο προϊόν που θέλετε να σας αποστείλουμε, σε περίπτωση αντικατάστασης/αλλαγής, επίσης μας αποστέλλετε την απόδειξη της αγοράς σας, το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος που υπήρχε στη συσκευασία του και τέλος αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπόψη του Τμήματος Επιστροφών.

Για περαιτέρω απορίες και καθοδήγηση σχετικά με την αποστολή του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλ. 2310 – 953200 & 2310 – 953202.

Κόστος επιστροφών

Σε περίπτωση νόμιμης ως άνω υπαναχώρησης του καταναλωτή εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, για λόγο που δεν εμπίπτει σε έναν από τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους, η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του καταναλωτή, ο οποίος βαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Σε περίπτωση που η επιστροφή του προϊόντος γίνεται για έναν εκ των αναφερομένων λόγων το κόστος της επιστροφής (έξοδα αποστολής) βαρύνει την ιστοσελίδα μας.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα μας ή πραγματοποιήσετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας,  σε ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας μας είναι δυνατή η ακύρωσή της α) με μεταγενέστερο της παραγγελίας e-mail στο info@getall.gr εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από το www.getall.gr πριν τις 10:00 π.μ. της ημέρας λήψης του e-mail παραγγελίας β) με ενημέρωση του www.getall.gr στο τηλ. 2310 – 953200 & στο τηλ. 2310 – 953202 , εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Το www.getall.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το www.getall.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ. 281 ΑΚ).

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Φόρμα επιστροφής